VESIKOIDEN KEVÄTKOKOUS 2021

Kevätkokous järjestetään tiistaina 23.3.2021, kello 18.00. Poikkeustilanteesta johtuen kokous tullaan järjestämään etäkokouksena. Kokouskutsu tullaan lähettämään kaikille jäsenille sähköpostitse.