CMAS Rescue Diver

Sukellusturvallisuus- eli Rescue Diver -kurssi antaa valmiudet riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. 

Kurssin tavoitteena on antaa

 • Perusvalmius ennakoida ja välttää yleisimmät sukeltamisen riskitekijät
 • Valmius omatoimiseen pelastautumiseen
 • Valmius sukellusparin avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa, jotka vastaavat niitä, joissa koulutus on annettu
 • Sukellustapahtuman turvasukeltajan perustaidot


Kurssin sisältö

Sukellusturvallisuuskurssi on suunniteltu parantamaan perussukelluskoulutuksen käyneiden sukeltajien pelastautumisen taitoja sekä kykyä auttaa sukelluspariaan yleisissä ongelmatilanteissa. Kurssin teoriaosuus ja teoriakoe suoritetaan itseopiskeluna sukeltajaliiton e-oppiympäristössä.


Kurssisisältää viisi avovesiharjoitetta, joiden aiheina ovat

 • Pintapelastuksen apuvälineiden käyttöPelastautuminen perusvälineillä
 • Pelastaminen perusvälineillä
 • Pelastautuminen laitesukellusvarustuksessa
 • Pelastaminen laitesukellusvarustuksessa
 • Turvasukeltajana toimiminen  

Kurssi on pääsyvaatimuksena laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille.

Kurssin hinta

Sukellusturvallisuuskurssin hinta on 150 € sisältäen oppimateriaalin.

Kurssin pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliitton jäsenyys
 • Vähimmäis vaatimuksena on laitesukelluksen peruskurssi tasoinen kurssi esim. CMAS One Star Diver
 • Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
 • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus
 • Voimassaoleva ensiapupätevyys (oltava ennen kortin myöntämistä)
 • Hapenantopätevyys