CMAS Three Star Diver

Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssi antaa laajan näkemyksen sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Kurssin käytyään oppilas ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet tehdä syväsukelluksia 35-40 metrin syvyysalueella.Kurssin suoritettuasi voit toimia apukouluttajana seuran sukelluskursseilla. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS Tree Star Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja teoriakokeesta joka suoritetaan itseopiskeluna  sukeltajaliiton e-oppiympäristössä. Käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin aihealueita ovat

• Laitesukelluksen perustaidot
• Sukellusvanhimman toiminta
• Koulutus avustajana toimiminen
• Pari- ja ryhmätyöskentely vedessä
• Fysiikka
• Fysiologia
• Dekompressioteoria
• Vapaavalintaiset aiheet (vähintään kaksi teemaa), joilla syvennetään osaamista oppilaiden valitsemien teemojen osalta.
• Nitrox sukeltaminen
• Kompressorin käyttö/täyttö rinkiin osallistuminen
• Rannikko,tai saaristolaivurikurssin suorittaminen

Kurssin hinta

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hinta on 200 €.

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Sukeltajaliitton jäsenyys
  • CMAS Two Star Diver tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
  • Sukellusturvallisuuskurssi suoritettuna
  • Voimassa oleva ensiapupätevyys
  • Vähintään 60 sukellusta, joista • 20 sukellusta 20-30 m syvyysalueella
  • 3 yösukellusta
  • kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva kokemus
  • 18-vuoden ikä
  • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus