Sukelluskurssit

Sukellus on taitolaji, jota ei voi oppia kirjoja kotisohvalla lukemalla tai DVD:tä katsomalla. Turvallinen ja miellyttävä sukeltaminen edellyttää aina asianmukaista koulutusta ja riittävää harjoittelua sekä omien rajojen tuntemista ja kunnioittamista. Hyvä sukeltaja oppii jatkuvasti uutta. Perehtymällä lajiin pätevän sukelluskouluttajan opastuksella ja osallistumalla sukelluskursseille on mahdollista saavuttaa turvalliseen sukeltamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Sukellusseura Vesikoiden sukelluskoulutukset perustuvat Sukeltajaliiton käyttämän CMAS-standardin mukaiseen koulutusjärjestelmän määrittelemiin kansainvälisiin minimistandardeihin. Kaikki seuran kouluttajat ovat Sukeltajaliiton hyväksymiä kouluttajia, jotka ovat kouluttajuutensa lisäksi sukelluksen aktiiviharrastajia.

Laitesukelluksen koulutusohjelma on portaittain etenevä, jatkuvan koulutuksen periaatteeseen pohjautuva järjestelmä, jonka puitteissa sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti kautta koko sukellusuransa. Peruskursseilla opitaan lajin perustaidot, jatkokurssit syventävät sukellustietoja ja -taitoja laaja-alaisesti, ja erilaisilla erikoiskursseilla perehdytään syvällisesti yksittäisiin sukelluksen osa-alueisiin.

Laitesukelluksen peruskursseja järjestetään keväisin aikavälillä maaliskuu-kesäkuu. Syventävien laitesukelluskurssien osalta noudatetaan vuorottelu-periaatetta; joka toinen vuosi Two Star ja joka toinen Three Star -kurssikokonaisuus (ea + rescue + three star). Erikoiskursseja (nitrox) järjestetään tarvittaessa.