CMAS Two Star Diver

Laitesukelluksen jatkokurssilla opetellaan lisää laitesukeltamisen tietoja ja taitoja. Jatkokurssin jälkeen osaat huolehtia sukellusparistasi paremmin sekä tiedät miten tehdään turvallinen suoranoususukellus 20–30 m syvyyteen suomalaisissa olosuhteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi esimerkiksi sukellustekniikkaa (nosteenhallinta ja potkutekniikka), pelastamista ja pelastautumista, suunnistusta ja yösukeltamista.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Two Star Diver -koulutusstandardin ja on tasoltaan peruskoulutuslinjan keskitason kurssi. Kurssin läpäisseet saavat CMAS P2-kortin.  

Kurssin sisältö

Laitesukelluksen jatkokurssilla perehdytään sukellustekniikan ja -tiedon syventämiseen, sukelluksen suunnitteluun sekä sukellusturvallisuuteen. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 15 – 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Kurssi koostuu teoriaosuudesta joka suoritetaan itseopiskeluna sukeltajaliiton e-oppiympäristössä. Kurssiin kuuluu yksi allasharjoituskerta sekä neljä avovesiharjoitusta. Kurssi tulee suorittaa 12 kk kuluessa sen alkamisesta. Kortituksen minimivaatimus on vähintään 20 kirjattua sukellusta kurssin päättyessä.

Sukellusharjoitukset

 • Sukeltamisen perustaitojen kertaus/kehittäminen
 • Uintitekniikan kehittäminen (potku,käännökset,peruutus tasapainon hallinta)
 • Suunnistus
 • Etsintä
 • Yösukellus
 • Syväsukellus (max.30m)
 • Hylkysukellus  

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 250 €.  

Kurssin pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliitton jäsenyys
 • Voimassa oleva CMAS One Star Diver-  tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
 • Ikä vähintään 15 vuotta, alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
 • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus